Pozvánka rodičů na Vánoční besídku.doc (102912)

 

Plánované akce MŠ měsíc listopad 2017

 

Logopedické vyšetření dětí pracovnicemi SPC pro vady řeči z K.V. přímo na MŠ dle diagnostiky logopedické asistentky školy-

 p. Břicháčkové (dle vypracovaného seznamu dětí s nápravou špatné výslovnosti) – čtvrtek 2. listopadu

 

Dýňové slavnostivýroba dýňových dekorací, sestavování obrázků z dýní a dalších podzimních plodů, hry s dýněmi různých barev, tvarů a velikostí, výstavka dýní, dýňové lampičky

 

Pohádka „ O zlaté rybce“ – pondělí 13. listopadu od 9 hodin v naší MŠ profesionální chebské divadlo (mravní ponaučení – kdo chce moc, nemusí mít nic!)

 

Drakiáda – společné pouštění draků různých tvarů a velikostí se žáky 9. třídy ZŠ (louka za MŠ) dle počasí (termín bude upřesněn, za příznivého počasí - středa 1. listopadu)

 

Podzimní slavnosti pro širokou rodičovskou veřejnost – tvořivé dílny rodičů a dětí na hradě VILDŠTEJN – podzimní vystoupení dětí, tvořivé dílny, stanoviště, rodinné soutěže- odměnou za snažení- stylová teplá dýňová polévka (hrazena sponzory MŠ) – úterý 14.11.

 

Návštěva dětí všech tříd z naší MŠ v místním Traktor klubu: prohlídka traktorů a výstavy historických strojů, nástrojů a pomůcek v zemědělství (druhá polovina listopadu, termín bude upřesněn – při nepřízni počasí vhodné oblečení pro děti)

 

Preventivní vyšetření zraku metodou PLUSOPTIX přímo na MŠ dle zájmu zákonných zástupců dětí – pátek 24. 11. od 8,30 hodin

 

 

Výroba adventních dekorací pro dárce a sponzory MŠ, příprava výrobků dětí i zaměstnanců na adventní výstavu pro veřejnost

 

 

 

 

Plánované akce MŠ na měsíc prosinec 2017

 

-         První adventní neděle – účast na akci města Skalná – Slavnostní rozsvícení vánočního stromu u hradu VILDŠTEJN, vystoupení dětí pro veřejnost,  – neděle 3. prosince

 

-         zdobení vánočního stromku pro zvířátka

 

 

-         návštěva MěÚ s dětmi – krátké vánoční vystoupení pro zaměstnance, předání drobných vánočních dárků za MŠ, třída Motýlků  (dopoledne)

 

 

-         roznášení drobných vánočních dárků přátelům a sponzorům MŠ

(všechny třídy)

 

-         Mikulášská besídka s nadílkou – návštěva Mikuláše a jeho družiny u nás ve školce, krátké vystoupení všech tříd pro Mikuláše, anděla a čerty spojené s nadílkou pro všechny děti (ve spolupráci se žáky 9. třídy ZŠ) – úterý 5. prosince – cca kolem 9 hodiny

 

-          Vánoční vystoupení dětí na „Setkání 3 generací“

           ve sportovní hale –  sobota 2. prosince od 14 hodin

 

-         VÁNOČNÍ BESÍDKA všech tříd pro širokou rodičovskou veřejnost

 třída BERUŠEK: od 15,30 hodin

třída SLUNÍČEK: od 16,15 hodin

třída MOTÝLKŮ: od 17 hodin

                                     čtvrtek 14. prosince 2017

 

 

 

 

    

 

 

Návrh rozpočtu MŠ 2018.pdf (35699)
Návrh střednědobý výhled MŠ 2019_2020.pdf (43532)
       Plánované akce MŠ Skalná – říjen 2017

 

-         Dny vůně jablíček, Bramboriáda, Šípkový den, Dýňové slavnosti dle našeho ŠVP

 

-         DRAKIÁDA ve spolupráci se žáky 9. třídy ZŠ, pouštění draků všech barev tvarů a velikostí na louce za MŠ, všechny třídy – termín bude upřesněn v závislosti na počasí

 

-          Zapojení do sběru kaštanů a žaludů s dětmi pro zvěř na zimu

 

-         Třídenní seminář vedoucích pracovníků škol v Žinkovech u Plzně- účast ředitelky – pondělí 16.10 až středa 18. 10. 2017 (další vzdělávání pedagogů)

 

-         Od měsíce října zahájí svou činnost odpolední zájmové kroužky   (seznámení s angličtinou, hudebně- pohybový, malých přírodovědců) nabízené naší MŠ jako součást výchovně vzdělávacího programu předškolákům zdarma, vedené našimi učitelkami (podrobnější informace konkrétního charakteru budou rozepsány samostatně, zároveň jsou rozpracovány v našem školním vzdělávacím programu)

 

-         KOUZELNÍK WALDINI – vystoupení profesionálního kouzelníka přímo v MŠ pro všechny 3 třídy – čtvrtek 12. října od 9 hodin (45,-Kč

          na dítě)

 

-         Profesionální fotografování dětí všech tříd na vánoční sady dle zájmu rodičů – úterý 17. října

 

-         Výlet autobusem do partnerského města v SRN – Neusorg, program i občerstvení pro děti připraven v Německu, návštěva města, mateřské i základní školy, seznámení s jinou kulturou, jazykem, zvyky v jiné zemi – určeno pro předškoláky tř. Motýlků a starší děti tř. Sluníček – pro děti zajištěno městem Skalná vše zdarma včetně dopravy –

 středa 25. října

 

               Zájmové kroužky

 

Chceme umožnit dětem rozvíjení jejich vloh a schopností v různých zájmových aktivitách, nabídnout možnost výběru. Zájmová činnost v kroužcích je přirozenou součástí výchovně vzdělávací činnosti naší školy.

 

1.    Kroužek malých přírodovědců (kroužek určen pro předškoláky)

Vedoucí kroužku: p. uč. Jana Břicháčková

Náplň:

- výpravy do přírody s lupou a dalekohledem

- pravidelné setkávání s myslivcem

- naučné vycházky přírodou, chování v lese a v přírodě

- podzimní sběr kaštanů a žaludů pro zakrmování zvěře v zimních měsících

- Oslava Dne ZEMĚ

- péče v zimě o ptactvo

- zakrmování v zimě ke krmelci, pozorování stop zvěře na sněhu

- pozorování rostlin a živočichů po celý rok

- turistika, poznávání okolní přírody

-  zapojení do akce „Čištění lesa“ – následné třídění nasbíraného odpadu, zapojení školy do projektu ZELENÁ ŠKOLA

- využívání her v přírodní lesní vesničce

- spolupráce s místním mysliveckým sdružením

 

 

2.    Hudebně-pohybový kroužek (kroužek určen pro děti tř.Motýlků i Sluníček)

     Vedoucí kroužku: p. uč. M.Váňová, M. Naarová  

Náplň:

     -  rozvoj hudebního sluchu a cítění

-         koordinace pohybů s hudbou, naučit se cítit rytmus hudby

-         využití cvičení se stuhami, šátky, třásněmi (zakoupenými MŠ)

-         využití cvičení v místní sportovní hale

-         nácvik hudebně pohybových aktivit jako prezentace MŠ na veřejnosti (vystoupení na Setkání 3 generací, akce města aj.)

-         cvičení dle vzoru podle předcvičujícího s hudbou

 

3.    Seznámení s angličtinou

    Vedoucí kroužku: p. uč. Martina Váňová (kroužek určen pro předškoláky)

Náplň:

-         seznámení s anglickým jazykem nenásilně pomocí říkanek, popěvků, obrázků, vše hravou formou dle učitelkou  zpracovaného ročního plánu přizpůsobeného třídnímu vzdělávacímu programu třídy Motýlků

 

 

4.    Cvičení v místní sportovní hale (cvičení s třídními učitelkami, kroužek určen pravidelně pro třídu Sluníček s možností využití i ostatních tříd)

 Náplň                          

-         pravidelné návštěvy sportovní haly, seznámení s prostředím, využití sportovního náčiní a nářadí

-         společný nácvik různých míčových i jiných her

-         cvičení s hudbou podle předcvičujícího

-         nácvik nástupu na cvičení

-         využití překážkových drah proudovou metodou v celém prostoru sportovní haly

-          nácvik a dodržování pravidel sportoviště a pravidel chování při kolektivních hrách